Môn Sinh Học Lớp 9 ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 1 tuần 2022-01-10T23:49:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T23:51:20+00:00

  Nguyên tắc trong nhân đôi ADN:

  – Nguyên tắc bổ sung: A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro và ngược lại, G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro và ngược lại.

  – Nguyên tắc bán bảo toàn: Mỗi ADN con tạo ra sẽ có 1 mạch là của ADN mẹ ban đầu.

  – Nguyên tắc khuôn mẫu: Mỗi mạch của ADN mẹ được dùng làm khuôn để tổng hợp nên ADN con.

  0
  2022-01-10T23:51:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc sau:

  – NTBS Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T hay ngược lại. G liên kết với X hay ngược lại

  – Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.

  Chính sự tự nhân đôi cùa ADN là cơ sở của sự nhân đôi của NST, tiếp theo sự hình thành 2 ADN con là sự hình thành chất nền prôtêin, tạo nên 2 crômatit.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )