Môn Sinh Học Lớp 9 Bài 1: ở 1 TB dinh dưỡng của 1 người ta đếm được 2n = 26 NST đang tiến hành phân bào. Hỏi : a) ở kì đầu TB có bao nhiêu NST kép? Bao

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Bài 1: ở 1 TB dinh dưỡng của 1 người ta đếm được 2n = 26 NST đang tiến hành phân bào. Hỏi :
a) ở kì đầu TB có bao nhiêu NST kép? Bao nhiêu crômatit? Bao nhiêu tâm động
b) ở cuối kì sau TB có bao nhiêu NST đơn? Bao nhiêu tâm động
Bài 2: ở một loài sv có bộ NST 2n=24, một nhóm gồm 15 TB đang thực hiện quá trình NP liên tiếp 5 lần. nếu quá trình NP bình thường thì thì kết thúc 5 lần NP liên tiếp trên sẽ tạo được bao nhiêu TB con? Bao nhiêu NST
BÀI 3: 1 TB sinh dưỡng của một loài SV đang thực hiện quá trình NP. kết thúc quá trình NP người ta đếm thấy có 64 TB và 2944 NST . hỏi :
a) tế bào trên đã tiến hành NP mấy liên tiếp
b) bộ NST lưỡng bội của loài trên có bao nhiêu NST ? đó là loài nào
Bài 4:một TB có bộ NST 2n=20. Người ta đếm thấy có 40 crômatit. Hỏi TB này đanv ở kì nào của quá trình NP
Bài 5: Ở ruồi giấm có 2n=8. Có 4 hợp tử của ruồi giấm đều NP 5 lần bằng nhau. Xác định:
– số TB con được tạo ră
– số NST có trong TB con
– số NST môi trường đã cung cấp cho quá trình NP
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 4 tháng 2022-01-13T23:53:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-13T23:54:39+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  2n=26

  * Kì đầu

  + 26 NST kép

  + 52 crômatit

  + 26 tâm động

  * Kì sau

  + 88 NST đơn

  + 88 tâm động

  Câu 2:

  – Số tế bào tạo ra sau khi tế bào nguyên phân là :

  $2^{5}$ x 15 = 480 tế bào

  – Số NST có trong 480 tế bào là:

  480 x 2n = 480 x 24 = 11520 NST 

  Câu 3:

  – Gọi số lần nguyên phân của tế bào là a

  – Theo đề bài, ta có:

  $2^{k}$ = 64

  → k = 6

  – Bộ NST lưỡng bội của loài là:

  64 x 2n = 2944 

  →  2n = 46

   

  0
  2022-01-13T23:55:33+00:00

  Câu 1 :2n=26

  Tham khảo bảng sau 

  Câu 2 :

  2n=24

  Số tế bào tạo ra từ 15 tế bào sau 5 lần nguyên phân liên tiếp là :

  2^5×15=480 tế bào

  Số NST có trong 480 tế bào là :

  480x2n=11520 NST 

  Câu 3 :

  1 tế bào nguyên phân x lần tạo ra 64 tế bào 

  2^x=64 suy ra x=6

  kết thúc quá trình NP người ta đếm thấy có 64 TB và 2944 NST 

  64x2n=2944 suy ra 2n=46

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )