Môn Sinh Học Lớp 9 Bài 1:Tiến hành lai gà trống vằnvới gà mái nâu. F1 thu được toàn gà con vằn. Ngược lại, khi lai gà trống nâu với gà mái vằn, gà con si

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Bài 1:Tiến hành lai gà trống vằnvới gà mái nâu. F1 thu được toàn gà con vằn. Ngược lại, khi lai gà trống nâu với gà mái vằn, gà con sinh ra có con vằn, có con nâu, nhưng toàn bộ gà nâu đều là gà mái.
a)Xác định trội lặn.
b)Đặc điểm di truyền màu lông gà?
c)Kết quả lai ở F1 sẽ như thế nào trong 2 phép lai trên?
Biết màu lông do 1 gen quy định. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 12 phút 2022-09-22T08:29:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T08:31:39+00:00

  Tiến hành lai gà trống vằnvới gà mái nâu. F1 thu được toàn gà con vằn suy ra con vằn trội so với con nâu 

  Ngược lại, khi lai gà trống nâu với gà mái vằn, gà con sinh ra có con vằn, có con nâu, nhưng toàn bộ gà nâu đều là gà mái.

  -> gen do NST giới tính quy định , không alen tương ứng trên Y 

  A : vằn , a : nâu 

  Con mái vằn $X^{A}$ Y

  Con mái nâu : $X^{a}$ Y

  Con đực vằn : $X^{A}$$X^{A}$, $X^{A}$$X^{a}$

  Con đực nâu : $X^{a}$$X^{a}$

  Sơ đồ lai 

  P: Gà trống vằn    x        gà mái nâu

  P : $X^{A}$$X^{A}$   x      $X^{a}$ Y

  G :      $X^{A}$                  $X^{a}$,  Y

  F1 : $X^{A}$$X^{A}$ , $X^{A}$Y

  100% con vằn

  Sơ đồ 2 :

  P : $X^{a}$$X^{a}$   x      $X^{A}$ Y

  G :      $X^{a}$                  $X^{A}$,  Y

  F1 : $X^{A}$$X^{a}$ , $X^{a}$Y

  0
  2022-09-22T08:31:51+00:00

  a) Xác định tính trạng trội – lặn

  – Gà trống lông vằn x gà mái lông đen → F1: 100% gà lông vằn

  => Tính trạng lông vằn là trội hoàn toàn so với tính trạng lông đen

  Quy ước: A – lông vằn, a – lông đen

  c) Quy định:  A: trội; a lặn.
  Phép lai thứ 1:
  Vì F1 100% lông vằn => Trống đồng hợp tử.
  P:    XAXA (Trống) x XaY (mái)
  G:         XA            Xa, Y
  F1:      1XAXa : 1XAY
  (50% trống lông vằn: 50% mái lông vằn)
  Phép lai thứ 2: 
  P: XaXa (trống) x XAY
  G     Xa              XA, Y
  F1:      XAXa, XaY
  (50% trống lông vằn : 50% mái lông nâu)

  MÌNH CHỈ LÀM ĐC 2 CÂU THÔI Ạ!!!!

  MONG BN THÔNG CẢM Ạ

  ĐỪNG XÓA CÂU TRẢ LỜI CỦA MIK ĐC KO Ạ??

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )