Môn Sinh Học Lớp 9 Cặp phép lai nào dưới đây được gọi là phép lai phân tích ? A.AA x aa và Aa x aa B.Aa x aa và AA x Aa C.Aa x Aa và Aa x Aa D.aa x aa và

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Cặp phép lai nào dưới đây được gọi là phép lai phân tích ?
A.AA x aa và Aa x aa
B.Aa x aa và AA x Aa
C.Aa x Aa và Aa x Aa
D.aa x aa và aa x Aa
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 3 tháng 2022-02-09T03:31:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-09T03:32:41+00:00

  Đáp án:

  A. AA × aa và Aa × aa

  Giải thích các bước giải:

  – Lai phân tích là phép lai giữa cơ thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cơ thể mang tính trạng lặn

  – Trong phạm vi bài:

  + Tính trạng trội có kiểu gen AA và Aa

  + Tính trạng lặn có kiểu gen aa

  – Phép lai phân tích là:

  + P: AA × aa

  + P: Aa × aa

   

  0
  2022-02-09T03:32:52+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Phép lai phân tích là phép lai 

  A.AA x aa và Aa x aa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )