Môn Sinh Học Lớp 9 câu 1 Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là A. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào B. Nguy

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 câu 1 Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là
   A. Sự tham gia của các nuclêôtit tự do trong môI trường nội bào
   B. Nguyên tắc bổ sung
   C. Sự tham gia xúc tác của các enzim
   D. Cả 2 mạch của ADN đều làm mạch khuôn
câu 2 Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì:
   A. Cả 2 mạch đều nhận từ ADN mẹ
   B. Cả 2 mạch đều được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường
   C. Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ
   D. Có nửa mạch được tổng hợp từ nuclêôtit môi trường
Câu 3 Trong nhân đôi ADN thì nuclêôtit tự do loại T của môi trường đến liên kết với:
   A. T mạch khuôn
   B. G mạch khuôn
   C. A mạch khuôn
   D. X mạch khuôn
Câu 4: Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtit tự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với:
   A. T của môi trường
   B. A của môi trường
   C. G của môi trường
   D. X của môi trường
Câu 5: Chức năng của ADN là:
   A. Mang thông tin di truyền
   B. Giúp trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường
   C. Truyền thông tin di truyền
   D. Mang và truyền thông tin di truyền
Câu 6 Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen.
   A. 210
   B. 119
   C. 105
D. 238 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 5 ngày 2022-07-30T05:05:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T05:06:53+00:00

  Đáp án:

   câu 1 b

  câu 2 c

  câu 3 c

  câu 4 d

  câu 5 d

  câu 6 c

  vote mk 5 sao nhé ạ

   

  0
  2022-07-30T05:06:55+00:00

  Câu 1:

  Yếu tố giúp cho phân tử ADN tự nhân đôi đúng mẫu là Nguyên tắc bổ sung:
  $A$ liên kết với $T$ 

  $G$ liên kết veois $X$

  và ngược lại

  ⇒Chọn B

  Câu 2:
  Trong mỗi phân tử ADN con được tạo ra từ sự nhân đôi thì Có 1 mạch nhận từ ADN mẹ và 1 mạch mới được tổng hợp

  ⇒CHọn C

  Câu 3:

  Trong nhân đôi ADN thì nuclêôtit tự do loại T của môi trường đến liên kết với A mạch khuôn

  ⇒Chọn C

  Câu 4: 

  Trong nhân đôi của gen thì nuclêôtit tự do loại G trên mach khuôn sẽ liên kết với X của môi trường

  ⇒Chọn D

  Câu 5: 

  Chức năng của ADN là: Mang và truyền thông tin di truyền

  ⇒Chọn D

  Câu 6:

  Tổng sô nu của gen:

  $N=L÷3,4×2=3570÷3,4×2=2100nu$

  Số chu kì xoắn của gen:

  $C=N÷20=2100÷20=105$

  ⇒Chọn C

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )