Môn Sinh Học Lớp 9 cấu tạo hóa học của ADN cấu trúc của NST khái niệm của thụ tinh PLEASE!!!!!

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 cấu tạo hóa học của ADN
cấu trúc của NST
khái niệm của thụ tinh
PLEASE!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2022-03-22T20:54:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-03-22T20:55:56+00:00

  Đáp án:

  – Cấu tạo hoá học của ADN:

  +Gồm các nguyên tố: C, H, O, N, P.

  +Là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.Mỗi đơn phân là các Nucleotit.

  +Mỗi Nucleotit gồm đường 5Cacbon, gốc Photphat và 1 trong 4 loại Bazo Nito( Adenin, Timin, Guanin, Xitoxin).

  +ADN có tính đa dạng và đặc thù.

  – Cấu trúc của NST:

  +Rõ nhất ở kì giữa của quá trình phân bào(gồm 2 cromatit).

  +Thành phần:Protein(histon) và ADN.

  – Khái niệm thụ tinh:Là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử có bộ NST là 2n.

  0
  2022-03-22T20:56:32+00:00

  Đáp án:* Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

  – ADN (axit deoxiribonucleic) là một axit nucleic, cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N và P.

  – Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: với đơn phân là nuclêôtit.

  – Cấu tạo 1 nuclêôtit gồm:

  + 1 phân tử đường (C5H10O4).

  + 1 phân tử axit photphoric (H3PO4).

  + Bazo nito gồm 4 loại: ađenin (A), timin (T), xitozin (X) và guanin (G).

  *Cấu trúc của NST

  Hình dạng, kích thước và cấu trúc NST quan sát rõ nhất vào kì giữa của nguyên phân khi đó NST co xoắn cực đại. Nên hình dạng, kích thướt NST ở kì giữa được xem là đặc trưng. Hình thái nhiễm sắc thể biến đổi có tính chu kì trong tế bào, cụ thể là nó biến đổi theo các kì của phân bào của tế bào.

  Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể:

  – Một đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit quấn quanh khối cầu prôtêin gồm 8 phân tử prôtêin loại histôn tạo nên nuclêôxôm.

  – Giữa các nuclêôxôm kế tiếp được nối với nhau bằng đoạn ADN và một phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi pôlinuclêôxôm gọi là sợi cơ bản có đường kính 11nm.

  – Sợi cơ bản xoắn lần thứ nhất thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30 nm, tiếp tục xoắn lần thứ hai tạo thành sợi siêu xoắn có đường kính 300 nm, tiếp tục xoắn lần thứ ba tạo thành sợi crômatit có đường kính 700 nm.

  – Tại kì giữa của quá trình phân bào, NST tồn tại ở trạng thái kép gồm 2 crômatit giống nhau và dính với nhau ở tâm động (eo sơ cấp). Tâm động chia crômatit thành hai cánh cân hoặc không cân. NST còn có thêm eo thứ cấp

  *khái niệm của thụ tinh là sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng để tạo ra hợ tử

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )