Môn Sinh Học Lớp 9 Giúp mik vs các bạn . Thanks

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Giúp mik vs các bạn . Thanks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9-giup-mik-vs-cac-ban-thanks

in progress 0
Jade 1 giờ 2022-09-23T14:30:16+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Sinh Học Lớp 9 Giúp mik vs các bạn , thanks

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Giúp mik vs các bạn , thanks Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9-giup-mik-vs-cac-ban-thanks

in progress 0
Katherine 2 ngày 2022-09-21T14:25:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-21T14:27:47+00:00

  a.

  – Động vật ăn tạp tham gia vào những chuỗi thức ăn:

  · Sinh vật sản xuất 1 → Động vật ăn tạp → Động vật ăn thịt 1

  · Sinh vật sản xuất 1 → Động vật ăn tạp → Động vật ăn thịt 2 → Động vật ăn thịt 3

  · Động vật ăn cỏ 1 → Động vật ăn tạp → Động vật ăn thịt 1

  · Động vật ăn cỏ 1 → Động vật ăn tạp → Động vật ăn thịt 2 → Động vật ăn thịt 3

  b.

  – Thành phần của hệ sinh thái:

  · Sinh vật sản xuất: Sinh vật sản xuất 1, sinh vật sản xuất 2, động vật ăn cỏ 1, động vật ăn cỏ 2

  · Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn tạp, động vật ăn thịt 1, động vật ăn thịt 2, động vật ăn thịt 3, động vật ăn thịt 4

  c.

  – Nếu quần thể động vật ăn thịt 4 bị con người săn bắt quá mức thì:

  · Quần thể động vật ăn cỏ 2 sẽ có số lượng cá thể tăng lên do không còn loài tiêu thụ

  · Quần thể động vật ăn tạp sẽ không có ảnh hưởng gì vì không có mối quan hệ dinh dưỡng với quần thể động vật ăn thịt 4

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )