Môn Sinh Học Lớp 9 giúp mình với =(((

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 giúp mình với =((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9-giup-minh-voi

in progress 0
Allison 4 tháng 2022-12-27T22:43:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Sinh Học Lớp 9 Giúp mình với

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9-giup-minh-voi

in progress 0
Kylie 8 tháng 2022-09-01T14:15:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T14:16:58+00:00

  P hai cây quả đỏ lai với nhau 

  Xét tỉ lệ đời con 

  Quả đỏ : quả vàng =$3$ :$1$  suy ra quả đỏ trội so với quả vàng và P dị hợp

  Quy  ước gen 

  A : quả đỏ  , a : quả vàng

  Sơ đồ lai

  P :         Aa     x       Aa

  G :         A, a             A,a   

  $F_{1}$:   $1$ AA   : $2$ Aa :  $1$ aa 

  TLKH :      $3$ quả đỏ  : $1$ quả vàng

  0
  2022-09-01T14:17:54+00:00

  Đáp án:

  – Xét tỉ lệ phân li ở F1:

  315 Cây quả đỏ : 100 Cây quả vàng ≈ 3 : 1

  → Tuân theo quy luật phân li của Menđen

  → Tính trạng quả đỏ là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Qủa đỏ 

  a – Qủa vàng

  – F1 có 4 kiểu tổ hợp = 2 giao tử × 2 giao tử

  → P dị hợp kiểu gen Aa × Aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                Aa                                        ×                                            Aa

  $G_{P}$:          A; a                                                                                     A; a

  F1:                                                   AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Cây quả đỏ : 25% Cây quả vàng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )