Môn Sinh Học Lớp 9 Kể tên các đặc trưng cơ bản của Quần thể? Những đặc trưng đó có ý nghĩa gì đối với Quần thể ?

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Kể tên các đặc trưng cơ bản của Quần thể? Những đặc trưng đó có ý nghĩa gì đối với Quần thể ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 11 tháng 2022-04-08T04:24:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T04:26:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Các đặc trưng cơ bản của quần thể:

  – Tỉ lệ giới tính: Tỉ lệ giới tính là ti lệ giữa số lượng cá thể đực/cá thể cái.

  Ý nghĩa: Tỉ lệ đực : cái của một quần thể nói lên tiềm năng sinh sản của quần thể.

  – Thành phần nhóm tuổi: Quần thế gồm có nhiều nhóm tuổi, mồi nhóm tuổi có ý nghĩa sinh thái khác nhau

  Ý nghĩa: Tỉ lệ các nhóm tuổi là đặc trưng riêng cho mỗi quần thể, nó biểu thị khả năng phát triển của quần thể đó.

  – Mật độ quần thể: Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật cỏ trong một đơn vi diện tích hay thể tích.

  – Mật độ của quần thể bị thay đổi phụ thuộc bởi:

  + Nhịp ngày đêm, tuần trăng, mùa, năm và chu kì sống của sinh vật.

  + Các sự cố bất thường như động đất, cháy rừng, bão lũ, dịch bệnh…

  + Nguồn thức ăn dồi dào mật độ sẽ tăng nhanh và ngược lại.

  Ý nghĩa: thay đổi về mật độ cho thấy sự ảnh hưởng của các nhân tố bất lợi đến quần thể 

  0
  2022-04-08T04:26:31+00:00

  Đáp án:

   các dặc trưng cơ bản của quần thể :

  _mật độ cá thể:…

  _sự phân bố cá thể:…

  _tỉ lệ giới tính:…

  _cấu trúc tuổi:…

  _kích thước:…

  _sự tăng trưởng:…

  -tăng trưởng của quần thể người:…

  những đặc trưng đó ko thể thiếu để hoàn chỉnh 1 quần thể

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )