Môn Sinh Học Lớp 9 Làm thế nào để người ta xác định được mức phản ứng của một kiểu gen ở một loài sinh vật sinh sản hữu tính

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Làm thế nào để người ta xác định được mức phản ứng của một kiểu gen ở một loài sinh vật sinh sản hữu tính
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2022-10-04T06:51:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T06:53:09+00:00

  Đáp án:

   Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen trước các điều kiện môi trường khác nhau Vì vậy trước hết cần phải tạo ra các cá thể có cùng kiểu gen sau đó cho sống ở các môi trường khác nhau tiến hành theo dõi và rút ra kết luận.

  tạo ra được các cá thể sinh vật có cùng một kiểu gen –> trồng những cây này thành những điều kiện môi trường khác nhau –>theo dõi ghi nhận sự biểu hiện của tính trạng ở những cây trồng này –>xác định số kiểu hình tương ứng với những điều kiện môi trường cụ thể

  0
  2022-10-04T06:53:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Để người ta xác định được mức phản ứng của một kiểu gen ở một loài sinh vật sinh sản hữu tính ta thực hiện các bước sau :

  1- tao ra các cá thể có cùng một kiểu gen

  2- nuôi ( trồng) những cá thể này trong các điều kiện khác nhau

  3- theo dõi sự biểu hiện tính trạng ở những cá thể này

  4- xác định số kiểu hình tương ứng vs mỗi đk môi trường cụ thể

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )