Môn Sinh Học Lớp 9 Lập 4 chuỗi thức ăn mỗi chuối có 5 mắt xích từ đó thành lập thành 1 lưới thức ăn

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Lập 4 chuỗi thức ăn mỗi chuối có 5 mắt xích từ đó thành lập thành 1 lưới thức ăn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 5 ngày 2022-09-23T23:34:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T23:35:32+00:00

  Chuỗi thức ăn:

  + Thực vật    →    Thỏ  →  Cáo    →   Hổ    →    VSV

  + Thực vật    →    Châu chấu    →    Ếch    →    rắn  →    VSV

  + Thực vật    →    Sâu     →  Chim ăn sâu  →   Đại bàng  → VSV

  + Thực vật    →    Sâu    →    Gà          →   Diều hâu      →   VSV

  + Thực vật 

  Lưới thức ăn:

  mon-sinh-hoc-lop-9-lap-4-chuoi-thuc-an-moi-chuoi-co-5-mat-ich-tu-do-thanh-lap-thanh-1-luoi-thuc

 1. hoaianh
  0
  2022-09-23T23:35:50+00:00

  Đáp án:

  `4` chuỗi thức ăn.

  Kiến → chuột → cầy → đại bàng → V8V.

  Cây cỏ → sâu → bọ ngựa → rắn → VSV.

  Cây cỏ → chim → đại bàng → hổ → V8V. 

  Rong → cá nhỏ → cá vừa → cá lớn → VSV.

  $#thanhchuc208$

  mon-sinh-hoc-lop-9-lap-4-chuoi-thuc-an-moi-chuoi-co-5-mat-ich-tu-do-thanh-lap-thanh-1-luoi-thuc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )