Môn Sinh Học Lớp 9 Môi trường là gì? Sinh vật sống trong những môi trường nào? Lấy ví dụ. Nhân tố môi trường là gì? Nhân tố môi trường được chia thành nh

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Môi trường là gì? Sinh vật sống trong những môi trường nào? Lấy ví dụ.
Nhân tố môi trường là gì? Nhân tố môi trường được chia thành những nhóm? Hãy xác định cụ thể các nhân tố của từng loại môi trường. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 6 ngày 2022-05-06T17:38:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T17:39:27+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.

  Sinh vật sông trong những môi trường là:

  – Môi trường nước : tôm, cua, cá, tép,….

  – Môi trường trong đất : giun đất, ếch giun,….

  – Môi trường trên mặt đất-không khí : lúa nước, gà, chuột,….

  – Môi trường sinh vật : chấy, rận, vi khuẩn,….

  Nhân tố môi trường hay các nhân tố sinh thái của môi trường là những nhân tố ở môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sống của sinh vật.

  Có 2 nhóm nhân tố môi trường :

  – Nhân tố sinh thái vô sinh.

  – Nhân tố sinh thái hữu sinh :

     + Nhân tố sinh thái con người.

     + Nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

  0
  2022-05-06T17:39:40+00:00

  Đáp án:

  -Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con.

  -Nơi sinh sống của sinh vật, bao sồm tất cả những gì bao quanh chúng. … Ví dụ: cây xanh là môi trường sống của vi sinh vật và nấm kí sinh; ruột người là môi trường sống của các loài giun, sán,…

  -Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.” (Theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam).

                                                    (Chúc bạn học tốt)

   

  mon-sinh-hoc-lop-9-moi-truong-la-gi-sinh-vat-song-trong-nhung-moi-truong-nao-lay-vi-du-nhan-to-m

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )