Môn Sinh Học Lớp 9 Một gen dài 0,51 micrômet có tích giữa 2 loại nu Không bổ sung là 6%. Số liên kết hiđrô của gen nằm trong khoảng từ 3500 đến 3600 a.

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Một gen dài 0,51 micrômet có tích giữa 2 loại nu Không bổ sung là 6%. Số liên kết hiđrô của gen nằm trong khoảng từ 3500 đến 3600
a. Gen trên có bao nhiêu liên kết hóa trị ? cho biết mỗi nu, ngoài liên kết hóa trị của nó còn liên kết với nu bên cạnh
b. tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nu của gen Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 3 ngày 2022-05-09T15:09:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T15:10:46+00:00

  Đáp án: a. 5998 liên kết   b. A = T = 30%= 900 nu, G = X = 20% = 600

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 0,51 micromet = 5100A0 

  Gen có: N = $\frac{5100}{3,4}$ x 2 = 3000 (nu) 

  a. Số liên kết hóa trị của gen là: (3000 – 1) x 2= 5998 (liên kết)

  b. Ta có: A x G = 6% 

  Mà A + G = 50% → G = 50% – A

  → A x (50% – A) = 6%

  → A = 20% → A = T = 600, G = X = 900

  Hoặc A = 30% → A = T = 900, G = X = 600

  Do 3500 2A + 3G 3600

  → A = T = 900, G = X = 600

  0
  2022-05-09T15:10:58+00:00

  $0,51um = 5100 A^{o}$ 

  b, Số nucleotit của gen là:

  $5100 : 3,4 × 2 = 3000$

  Theo bài ra ta có:

  $A × G = 6\%; A + G = 50\%$

  Giải hệ ta được:

  $A = T = 20\%; G = X = 30\%$ hoặc $G = X = 20\%; A = T = 30\%$

  Mà $2A + 2G = 3000$ mà $2A + 3G ≤ 3600$ → $G < A$

  $G = X = 20\%; A = T = 30\%$

  Số lượng từng loại nucleotit của gen là:

  $A = T = 30\% × 3000 = 900$

  $G = X = 20\% × 3000 = 600$

  a, Số liên kết hóa trị của gen là:

  $2N – 2 = 5998$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )