Môn Sinh Học Lớp 9 Một phân tử mARN dài 4080 A° có Am – Gm = 100 ribonu và Um – Xm =140 ribonu. Hãy tính: 1) Số nu mỗi loại của gen đã tổng hợp nên phân t

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Một phân tử mARN dài 4080 A° có Am – Gm = 100 ribonu và Um – Xm =140 ribonu. Hãy tính:
1) Số nu mỗi loại của gen đã tổng hợp nên phân tử mARN trên.
2) Số nu mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen biết mạch mang mã gốc có T2 – A2 = 80
3) Số ribonu mỗi loại mà môi trường cần cung cấp nếu gen trên phiên mã 3 lần. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 4 tháng 2022-01-14T20:09:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. 1. Số nucleotit của ADN:

  $4080 : 3,4 ×2 = 2400$

  Ta có mạch 2 là mạch gốc:

  $Am – Gm + Um – Xm = 140 + 100 = 240$

  $→T2 – X2 + A2 – G2 = 240$

  $→A1 – G1 + A2 – G2 = 240$

  $→(A1 + A2) – (G1 + G2) = 240$

  $→ A – G = 240; 2A + 2G = 2400$

  Giải hệ ta được:

  $A = T = 720; G = X = 480$

  2. Số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch đơn:

  $T2 – A2 = 80; T2 + A2 = 720$

  $→ A1 = T2 = 400; A2 = T1 = 320$

  $Am – Gm = T2 – X2 = 100 → X2 = G1 = 300$

  $→ X1 = G2 = 480 – 300 = 180$

  3. Số nucleotit mỗi loại môi trường cung cấp cho gen phiên mã 3 lần:

  $Am = 400 × 3 = 1200$

  $Um = 320 × 3 = 960$

  $Xm = 180 × 3 = 540$

  $Gm = 300 × 3 = 900$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )