Môn Sinh Học Lớp 9 nhận xét giới hạn sinh thái của mỗi loài sinh vật

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 nhận xét giới hạn sinh thái của mỗi loài sinh vật Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 1 năm 2022-03-22T02:50:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T02:51:25+00:00

  BL:

  – Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

  – Ví dụ:

  + Cá rô phi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,6 đến 420C. Nhiệt độ 5,60C là giới hạn dưới, 420C là giới hạn trên, khoảng thuận lợi là 20 – 350C.

  + Giới hạn sinh thái của loài xương rồng xa mạc: từ 22 đến 420C. Giới hạn dưới là 220C, giới hạn trên là 420C, khoảng thuận lợi là 

   

  0
  2022-03-22T02:51:37+00:00

  Đáp án:

  Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của 1 nhân tố sinh thái, ở đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.

  Giải thích các bước giải:

  – Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Nằm ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật không thể tồn tại được.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )