Môn Sinh Học Lớp 9 Ở đậu Hà Lan 2n = 14. Xét 3 tế bào 4n nguyên phân liên tiếp 5 lần và 8 tế bào 2n nguyên phân liên tiếp 7 lần. a. Xác định số tế bào co

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Ở đậu Hà Lan 2n = 14. Xét 3 tế bào 4n nguyên phân liên tiếp 5 lần và 8 tế bào 2n nguyên phân liên tiếp 7 lần.
a. Xác định số tế bào con được hình thành, số tế bào có bộ NST 4n.
b. Tính số NST mà mt nội bào đã cung cấp cho các tế bào trên hoàn tất quá trình nguyên phân. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 5 ngày 2022-05-08T21:21:28+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T21:23:10+00:00

  a, 

  $3$ tế bào $4n$ nguyên phân liên tiếp $5$ lần và $8$ tế bào $2n$ nguyên phân liên tiếp $7$ lần

  ⇒số tế bào con được hình thành là $3×2^5+8×2^7=1120$ tế bào 

  ⇒số tế bào có bộ NST 4n là $3×2^5=96$ tế bào 

  b,

  Số NST mà mt nội bào đã cung cấp cho $3$ tế bào $4n=28$ trên hoàn tất quá trình nguyên phân là:

  $(3×2^5-3)×28=2604$NST đơn

  Số NST mà mt nội bào đã cung cấp cho $8$ tế bào $2n=14$ trên hoàn tất quá trình nguyên phân là:

  $(8×2^7-8)×14=14224$NST đơn

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )