Môn Sinh Học Lớp 9 Ở loài trâu cho biết A qui định lông đen trội hoàn toàn so với a qui định lông trắng. Trâu đực (1) đen giao phối với trâu cái (2) đen s

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Ở loài trâu cho biết A qui định lông đen trội hoàn toàn so với a qui định lông trắng. Trâu đực (1) đen giao phối với trâu cái (2) đen sinh ra nghé thứ nhất là đực đen, nghé thứ hai là cái trắng. Hãy xđịnh kiểu gen của các trâu, nghé nói trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 2 phút 2022-09-23T01:55:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T01:56:31+00:00

  Đáp án:-Quy Ước Gen
  A-lông đen
  a-lông trắng
  Trâu đực đen(A-) giao phối với trâu cái đen(A-) sinh ra nghé thứ nhất là đực đen(A-) nghé thứ hai là cái trắng(aa)-> Lấy 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ
  -> KG của trâu bố mẹ là Aa
       KG của nghé thứ nhất là AA hoặc Aa
       KG của nghé thứ hai là aa

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-09-23T01:56:44+00:00

  * Quy ước:

  A – Lông đen

  a – Lông trắng

  – Nghé thứ hai có kiểu hình lông trắng và mang kiểu gen aa

  → Nhận một giao tử a từ cả bố và mẹ

  ⇒ Trâu đực `(1)` và trâu cái `(2)` có kiểu hình lông đen và mang kiểu gen Aa

  – Nghé thứ nhất có kiểu hình lông đen và mang kiểu gen AA hoặc Aa

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )