Môn Sinh Học Lớp 9 Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Tro

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao cây do hai gen không alen là A và B cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm 10 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 100 cm. Giao phấn (P) cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn. Biết không có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, cây có chiều cao 120 cm ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 4 tháng 2022-08-12T20:32:45+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T20:34:33+00:00

  Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội A hay B thì chiều cao cây tăng thêm $10$ cm

  Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao $100$ cm

  -> Kiểu gen cây thấp nhất aabb là $100$ cm 

  -> Cây cao $120$ cm có $2$ alen trội trong kiểu gen 

  Sơ đồ lai 

  P : AABB                 x              aabb

  G : AB                                   ab

  F1 :           AaBb

  F1 x F1 : AaBb            x          AaBb 

  Xét từng cặp gen

  $Aa$ x $Aa -> 0,25AA : 0,5 Aa : 0,25 aa$ 

  $Bb$x $Bb->0,25 BB : 0,5Bb :0,25 bb$ 

  -> Tỉ lệ kiểu gen có 2 alen trội

  $0,25.0,25.2+0,5.0,5=0,375$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )