Môn Sinh Học Lớp 9 Ở một loài vi khuẩn một gen có chiều dài 5100 angstron trên mạch gốc của gen này có Hiệu số giữa các loại nu là G1 – A1 = 165 và X1 – T

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Ở một loài vi khuẩn một gen có chiều dài 5100 angstron trên mạch gốc của gen này có Hiệu số giữa các loại nu là G1 – A1 = 165 và X1 – T1 = 135
a. Tính số Nu từng loại của gen
b. Khi gen này nhân đôi 3 lần thì môi trường cần cung cấp bao nhiêu nu tự do và tổng số liên kết hiđrô bị phá hủy Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 5 ngày 2022-05-09T12:26:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T12:28:04+00:00

  a, Số nucleotit của gen:

  $5100 : 3,4 × 2 = 3000$

  Theo bài ra ta có:

  $(G1 + X1) – (A1 + T1) = 165 + 135 = 300$

  $→ G – A = 300$ mà $2A + 2G = 3000$

  Số nucleotit từng loại của gen:

  $A = T = 600; G = X = 900$

  b, Số nucleotit môi trường cung cấp:

  $3000 × (2³ – 1) = 21000$

  Tổng số liên kết hidro của gen:

  $2A + 3G = 3900$

  Tổng số liên kết hidro bị phá hủy:

  $3900 × (2³ – 1) = 27300$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )