Môn Sinh Học Lớp 9 ở người gen A quy định mắt đen ,gen a quy định mắt xanh .Bố mẹ phải có kiểu gen, kiểu hình như thế nào để sinh ra con có mắt màu xanh v

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 ở người gen A quy định mắt đen ,gen a quy định mắt xanh .Bố mẹ phải có kiểu gen, kiểu hình như thế nào để sinh ra con có mắt màu xanh và màu đen [giải theo 5 bước] (càng nhiều cách càng tốt mình cảm ơn)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 18 phút 2022-09-23T21:47:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T21:48:18+00:00

  Đáp án: Aa x Aa/ aa

  Giải thích các bước giải:

  Đời con có mắt màu xanh (aa) => bố mẹ phải đồng thời mang alen a, ít nhất 1 người có alen A

  Vậy có 2 trường hợp có thể xảy ra là

  TH1: Aa x Aa

  F1: 1AA:2Aa:1aa => 3 mắt đen:1 măt xanh

  TH2: Aa x aa

  F1: 1Aa:1aa (1 măt xanh:1 mắt đen)

  0
  2022-09-23T21:49:03+00:00

  Đáp án: Mẹ mắt đen (Aa) bố mắt đen (Aa)

  Giải thích các bước giải: 1) để con đều có mắt xanh và mắt đen thì bố mẹ có kiểu gen mỗi bên phải chứa ít nhất 1 gen lănj

  TH1 : bố và mẹ cùng kiểu gen (KG), kiểu hình (KH)

  => bố mẹ có kG Aa

  sơ đồ lai : P : Aa đen x Aa đen

  G: A , a A, a

  F: 1AAđen : 2 Aa đen : 1aa xanh

  TH2: bố mẹ khác KG

  Kn1: bố Aa đen mẹ aa xanh

  sơ đồ lai : P Aa đen x aa xanh

  G: A , a a

  F: 1Aa đen : 1 aa xanh

  Kn2: bố aa mẹ Aa

  tương tự kn 1 cho ra kết quả giống như kn 1

  b, để con sinh ra đều mắt đen thì chỉ có 1 TH đó là

  bố mang KG AA đen mẹ mang KG Aa đen

  hoặc ngược lại

  sđl : P : AA đen x Aa đen

  G : A A, a

  F: 1 AA : 1Aa

  100% đen

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )