Môn Sinh Học Lớp 9 Ở người màu mắt nâu là tính trạng trội so với màu mắt xanh trong một gia đình bố và mẹ đều có mắt nâu trong số các con sinh ra thấy có

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Ở người màu mắt nâu là tính trạng trội so với màu mắt xanh trong một gia đình bố và mẹ đều có mắt nâu trong số các con sinh ra thấy có đứa con gái mắt xanh Hãy xác định kiểu gen của bố mẹ và lập sơ đồ lai
Giúp mình với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 12 tháng 2022-04-08T13:15:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T13:16:41+00:00

  Đáp án:

  Quy ước: gen A quy định mắt nâu

  gen a quy định mắt xanh

  Mắt nâu có kiểu gen là A_

  Mắt xanh có kiểu gen là aa

  Người con gái mắt xanh có kiểu gen aa,lấy một nguyên tử a từ bố và một nguyên tử a từ mẹbố mẹ đều tạo ra nguyên tử a

  bố mẹ có kiểu gen là Aa

  Sơ đồ lai

  P: Aa(mắt nâu)×× Aa(mắt nâu)

  G: A,a A,a

  F1: kg:1AA.2Aa,1aa

  kh:75%mắt nâu,25%mắt đen

 1. Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Mắt nâu

  a – Mắt xanh

  – Cả bố và mẹ đều có mắt nâu nhưng trong số các đứa con sinh ra thấy có đứa con gái mắt xanh

  → Bố mẹ mang kiểu gen dị hợp trội Aa

  * Sơ đồ lai:

  P:                            Aa                        ×                         Aa

  $G_{P}$:                    A, a                          ↓                       A, a

  F1:                                            1AA : 2Aa : 1aa

  ⇒ Kiểu hình: 75% Mắt nâu : 25% Mắt xanh

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )