Môn Sinh Học Lớp 9 Ở người, nhóm máu được quy định: Nhóm máu A (I A I A , I A I 0 ), nhóm máu B (I B I B , I B I 0 ), nhóm máu AB (I A I B ), nhóm máu O (

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Ở người, nhóm máu được quy định: Nhóm máu A (I A I A , I A I 0 ), nhóm máu B (I B I B , I B I 0 ), nhóm máu AB (I A I B ), nhóm máu O (I 0 I 0 ) Hai anh em sinh đôi cùng trứng, người anh lấy vợ có nhóm máu A, con của họ có nhóm máu A và AB, người em lấy vợ có nhóm máu B, con của họ có nhóm máu A, B và AB. Hãy xác định kiểu gen của hai anh em? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2022-09-25T03:19:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T03:20:15+00:00

  P: Người anh x Vợ nhóm máu A ($I^{A}$$I^{A}$ hoặc $I^{A}$$I^{O}$)

  F1: Con có nhóm máu AB với kiểu gen $I^{A}$$I^{B}$ ⇒ Nhận giao tử $I^{A}$ từ mẹ và giao tử $I^{B}$ từ bố ⇔ Kiểu gen của người anh có chứa alen $I^{B}$ (1)

  P: Người em x Vợ nhóm máu B  ($I^{B}$$I^{B}$ hoặc $I^{B}$$I^{O}$)

  F1: Con có nhóm máu A ⇒ nhận giao tử $I^{A}$ từ bố và giao tử $I^{O}$ từ mẹ ⇔ Kiểu gen của người em có chứa alen $I^{A}$ (2)

  Hai anh em sinh đôi cùng trứng thì có cùng kiểu gen → cùng nhóm máu 

  Nên kết hợp (1) và (2) ta có kiểu gen của cả hai anh em là $I^{A}$$I^{B}$ 

   

  0
  2022-09-25T03:20:55+00:00

  Đáp án:

  -Xét gia đình người anh: Người con có nhóm máu AB sẽ có kiểu gen IAIB mà người vợ có nhóm máu A nên không thể tạo ra giao tử IB vậy giao tử IB của người con này nhận được từ người bố (1)

  -Xét gia đình người em: Người con có nhóm máu AB sẽ có kiểu gen IAIB mà người vợ có nhóm máu B nên không thể tạo ra giao tử IA .Vậy giao tử IA của người con này nhận được từ bố (2)

  -Vì hai anh em sinh đôi cùng trứng nên có cùng một kiểu gen –> Hai anh em có cùng nhóm máu (3)

  -Từ (1),(2),(3) suy ra kiểu gen của hai anh em này là IAIB

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )