Môn Sinh Học Lớp 9 ở thỏ tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn -thỏ đực 1 và thỏ c

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 ở thỏ tính trạng màu lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định và di truyền theo hiện tượng trội hoàn toàn
-thỏ đực 1 và thỏ cá 2 dều có lông nâu giao phố với nhau đc 2 thỏ con là 3 và 4.con3 có màu lông trắng à con 4 có màu lông nâu
-thỏ con3 lớn lên giao phố với thỏ lông nâu 5 đc thỏ lông nâu 6
-thỏ con4 lớn lên giao phối với thỏ lông trắng 7 đc thỏ lông trắng 8
xác định kiều gen của 8 con thỏ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alice 7 ngày 2022-09-22T09:39:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T09:40:49+00:00

  – Thỏ đực (1) và thỏ cái (2) đều có kiểu hình lông nâu sinh ra thỏ (3) có kiểu hình lông trắng

  → Tính trạng lông đen là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Lông đen

  a – Lông trắng

  – Thỏ (3), thỏ (7), thỏ (8) có kiểu gen aa

  – Thỏ (3) nhận một giao tử a từ cả bố và mẹ

  → Thỏ (1) và (2) có kiểu gen Aa

  – Thỏ (6) nhận một giao tử a từ thỏ (3)

  → Thỏ (6) có kiểu gen Aa

  – Thỏ (8) nhận một giao tử a từ cả bố và mẹ

  → Thỏ (4) có kiểu gen Aa

  – Thỏ (5) có kiểu gen AA hoặc Aa

  * Sơ đồ lai 1:

  P:                 Aa (1)                       ×                       Aa (2)

  `G_P`:            A; a                                                    A; a

  F1:                                      AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa (4) : 1aa (3)

  + Tỉ lệ kiểu hình: 75% Lông nâu : 25% Lông trắng

  * Sơ đồ lai 2:

  · Trường hợp 1:

  P:                 aa (3)                       ×                       AA (5)

  `G_P`:             a                                                        A

  F1:                                               Aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100% Aa (6)

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Lông nâu

  · Trường hợp 2:

  P:                 aa (3)                       ×                       Aa (5)

  `G_P`:             a                                                      A; a

  F1:                                            Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa (6) : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 50% Lông nâu : 50% Lông trắng

  * Sơ đồ lai 3:

  P:                 Aa (4)                       ×                       aa (7)

  `G_P`:            A; a                                                      a

  F1:                                            Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa (8)

  + Tỉ lệ kiểu hình: 50% Lông nâu : 50% Lông trắng

                     

   

  0
  2022-09-22T09:40:50+00:00

  Đáp án:Thỏ 1 và thỏ 2 đều có màu lông nâu giao phối với nhau đc thỏ con 3 có màu lông trắng và 4 có màu lông nâu-> Tính trạng lông nâu là trội hoàn toàn so với lông trắng
  -Quy ước gen:A-lông nâu
                         a-lông trắng
  thỏ 1 và thỏ 2 đều có màu lông nâu(A-) giao phối với nhau đc thỏ con 3 có màu lông trắng(aa)
  -> KG của thỏ 1 và thỏ 2 là Aa×Aa
  Thỏ con 3(aa) giao phối với thỏ lông nâu 5 (A-) đc thỏ lông nâu 6(A-)->thỏ 6 lấy 1 giao tử a từ thỏ 3 và 1 giao tử A từ thỏ 5->KG của thỏ 6 là Aa->KG của thỏ 5 là AA
  -SĐL:thỏ 3×thỏ 5: aa(lông trắng)×AA(lông nâu)
                   G         : a                         A
                   thỏ 6   :    Aa(lông nâu)
  Thỏ con 4 lông nâu (A-) giao phối với thỏ lông trắng 7(aa) được thỏ lông trắng 8(aa)
  -> KG của thỏ 4 là Aa
  -SĐL:thỏ 1 và thỏ 2:Aa(lông nâu)×Aa(lông nâu)
                       G       : A,a                  A,a
              thỏ 3 và thỏ 4: TLKG: 1AA:2Aa:1aa
                                       TLKH: 3 lông nâu:1 lông trắng
  thỏ 4 và thỏ 7: Aa(lông nâu) × aa(lông trắng)
             G         :  A,a                      a
         thỏ 8       :  TLKG:1Aa:1aa
                           TLKH: 1 nâu:1 trắng

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )