Môn Sinh Học Lớp 9 Thế nào là hiện tượng di truyền liên kết ? Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho định luật phân li độc lập của MEN ĐEN như thế n

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Thế nào là hiện tượng di truyền liên kết ? Hiện tượng di truyền liên kết đã bổ sung cho định luật phân li độc lập của MEN ĐEN như thế nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 7 tháng 2022-08-20T15:57:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T15:58:47+00:00

  •Di truyền liên kết là trường hợp một nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.
  • Hiện tượng này bổ sung cho định luật phân li độc lập của Menđen là sự hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp hay không tạo ra biến dị tổ hợp, nhờ đó người ta luôn có thể chọn những tính trạng tốt luôn được di tuyền kèm với nhau

  0
  2022-08-20T15:59:01+00:00

  – Gen liên kết ( di truyền liên kết ) là hiện tượng nhiều gen không alen cùng tồn tại trên NST phân bố gần nhau , sức liên lết giữa chúng rất bền chặt . Do vậy , khi giảm phân chúng phân li về các giao tử cùng nhau và tạo thành các nhóm gen liên kết . Số nhóm gen liên kết đúng bằng số lượng NST đơn trong bộ NST đơn bội của loài . 

  – Nếu sự di truyền độc lập đã làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp thì liên kết gen lại hạn chế sự xuất hiện các biến dị tổ hợp . Vì vậy , di truyền liênk ết đảm bảo cho sự di truyền bèn vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST . 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )