Môn Sinh Học Lớp 9 trên phân tử ADN gồm những loại liên kết nào.Tình bày vai trò của từng loại liên kết hóa học đó

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 trên phân tử ADN gồm những loại liên kết nào.Tình bày vai trò của từng loại liên kết hóa học đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 2 tháng 2022-09-24T23:05:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T23:06:16+00:00

  – Phân tử ADN gồm hai loại liên kết hóa học sau:

  + Liên kết Hiđrô: là liên kết giữa một cặp bazơ nitric đứng đối diện theo nguyên tắc bổ sung (A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô và ngược lại; G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại)

  + Liên kết cộng hóa trị (liên kết photphodieste): là liên kết hóa trị giữa axit phôtphôric của nuclêôtit với đường C5 của nuclêôtit tiếp theo

  – Vai trò của những liên kết hóa học trên là:

  + Liên kết Hiđrô:

  · Liên kết Hiđrô là liên kết yếu nên dễ đứt gãy tạo thuận lợi cho quá trình tách mạch để tiến hành quá trình sao mã và dịch mã

  · Liên kết Hiđrô có số lượng lớn tạo nên tính bền vững cho ADN 

  · Tạo nên cấu trúc xoắn kép trong không gian của ADN

  + Liên kết cộng hóa trị (liên kết photphodieste):

  · Liên kết cộng hóa trị (liên kết photphodieste) là liên kết bền vững có vai trò trong việc tạo nên tính bền vững và duy trì cấu trúc của ADN 

   

 1. hoaianh
  0
  2022-09-24T23:06:17+00:00

  Trên phân tử ADN gồm 2 loại liên kết chính:

  -Giữa các nu trên 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết H (hydrogen) tạo thành cặp → Vai trò: liên kết 2 mạch đơn lại với nhau, làm bền chuỗi xoắn kép đôi ADN

  -Các nucleotide được liên kết cộng hóa trị với nhau bằng liên kết phosphodiester: Đường của nucleotit này với axit phôtphoric của nucleotit kế tiếp trên một mạch đơn của phân tử ADN. → Vai trò: làm bền chuỗi xoắn kép đôi ADN

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )