Môn Sinh Học Lớp 9 Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Trình bày cấu trúc không gian của phân tử ADN Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 2 tuần 2022-01-10T17:42:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T17:43:36+00:00

  Đáp án

  Cấu trúc không gian của ADN là một chuỗi xoắn kép gồm 2 mạnh song song , xoắn đều đều đặn quang một trục theo chiều từ trái sang phải tạo thành 1 chuỗi xoắn kép.đường kính vòng xoăns 20A• , chiều cao 1 chu kì xoắn là 34A•, gồm 10 căpj nucleotit

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2022-01-10T17:44:01+00:00

  Cấu trúc không gian của phân tử ADN: ADN là một chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch đơn song song, xoắn đều phải. Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: A liên kết với T; G liên kết với X.

   Trình tự : 

   – A – T – G – X – X – T – G – A – T – G – (Mạch gốc).

   – T – A – X – G – G – A – X – T – A – X – (Mạch bổ sung).

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )