Môn Sinh Học Lớp 9 Trình bày cơ chế hình thành thể dị bội 2n-1, 2n+1

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Trình bày cơ chế hình thành thể dị bội 2n-1, 2n+1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-05-06T23:31:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T23:33:16+00:00

  Trong quá trình giảm phân ở tế bào sinh dục đực hoặc cái, một cặp nhiễm sắc thể không phân ly sinh ra giao tử mang cả hai nhiễm sắc thể ( n + 1) và giao tử thiếu hẳn nhiễm sắc thể đó (n – 1) . Khi thụ tinh, giao tử mang cả hai nhiễm sắc thể (n + 1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo ra hợp tử hợp tử 2n + 1 (thể ba nhiễm) , giao tử không mang nhiễm sắc thể nào (n – 1) kết hợp với giao tử bình thường (n) tạo ra hợp tử 2n – 1 (thể một nhiễm).

   

  0
  2022-05-06T23:33:41+00:00

  a) Thể 3 nhiễm.

  Giao tử (n+1) NST kết hợp với giao tử n NST tạo thành hợp tử có (2n+1) NST và hợp tử này hình thành nên thể dị bội 2n+1

  b) Thể 1 nhiễm

  Giao tử (n-1) NST kết hợp với giao tử có n NST tạo thành hợp tử có (2n-1) NST và hợp tử này hình thành nên thể dị bội 2n-1

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )