Môn Sinh Học Lớp 9 Trình bày quá trinh tổng hợp ARN

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 Trình bày quá trinh tổng hợp ARN Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 12 tháng 2022-04-08T08:28:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T08:30:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Diễn biến:

  – Khi bắt đầu, gen tháo xoắn tách dần 2 mạch đơn.

  – Các nuclêôtit trên mạch đơn vừa tác liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào thành từng cặp theo nguyên tắc bổ sung: A với U, T với A, G với X, X với G.

  – Phân tử ARN được tạo thành tách khỏi gen, rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện sự tổng hợp prôtêin.

  + Nguyên tắc:

  Mạch đơn khuôn mẫu: quá trình tổng hợp ARN dựa trên một mạch đơn của gen làm khuôn mẫu.

  Nguyên tắc bổ sung: các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường thành cặp theo nguyên tắc: A với U, T với A, G với X, và X với G.

  ->’ Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch mARN

  0
  2022-04-08T08:30:45+00:00

  – Khi bắt đầu, 2 mạch đơn gen tách ra

  ARN polymeraza trượt trên mạch gốc của gen để tổng hợp sợi ARN, theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, G – X

  – Phân tử ARN được tạo thành tách khỏi gen, rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện sự tổng hợp prôtêin.

  → Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )