Môn Sinh Học Lớp 9 -… . . .. . . . . .

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 …….
.
.
..
.
.
.
.
. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9

in progress 0
Anna 9 tháng 2022-09-01T17:49:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Sinh Học Lớp 9 :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9

in progress 0
Valerie 11 tháng 2022-07-09T14:13:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Sinh Học Lớp 9 ????????????????????????????????=

Question

Môn Sinh Học Lớp 9 ????????????????????????????????…………
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-9

in progress 0
Athena 1 năm 2022-03-03T02:51:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-03T02:53:17+00:00

  Đáp án:

  a. Có nghé 3 chân cao X trâu 5 chân cao sinh con nghé 6 chân thấp
  Và nghé 4 chân thấp X nghé 7 chân cao sinh con nghé 8 chân cao
  ⇒ chân cao là trội hoàn toàn so với chân thấp
  Qui ước
  chân cao : A
  chân thấp : a
  b. Trâu đực 2 chân thấp có kiểu gen aa
  nghé 4 chân thấp có kiểu gen aa
  nghé 6 chân thấp có kiểu gen aa
  Lại có nghé 4 chân thấp X nghé 7 chân cao sinh con nghé 8 chân cao
  ⇒ P thuần chủng
  nghé 7 chân cao có kiểu gen AA
  nghé 3 chân cao X trâu 5 chân cao sinh con nghé 6 chân thấp
  ⇒ P dị hợp
  nghé 3 chân cao có kiểu gen Aa
  trâu 5 chân cao có kiểu gen Aa
  ⇒ trâu cái 1 chân cao có kiểu gen Aa

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )