Môn Tiếng Anh Lớp 10 1. I (be) ________________ angry if it turns out that you are wrong. 2. If he (finish) ___________ with the computer, I will put it awa

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 1. I (be) ________________ angry if it turns out that you are wrong.
2. If he (finish) ___________ with the computer, I will put it away.
3. If you leave now, you (be) home in 2 hours.
em cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2022-08-23T02:36:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T02:37:40+00:00

  $1$. will be

  $2$. finishes

  $3$. will/can be

  `->`Câu đk loại 1: If + S + V(s/es), S + will/can + V-inf

  0
  2022-08-23T02:38:19+00:00

  `1.` will be

  – If-clause chia ở thì HTD

  `2.` finishes

  – Main-clause chia ở thì TLD

  `3.` will be

  – If-clause chia ở thì HTD 

  – Câu điều kiện loại 1

  – If + HTD, S + will/can/… + V-inf + ….

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )