Môn Tiếng Anh Lớp 10 1. This is the first time I have eaten this kind of food. -> I have=====–

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 1. This is the first time I have eaten this kind of food.
-> I have…………………………………………………………………
-> I am……………………………………………………………………
2. He had never built a sandcastle before.
-> This is the first time……………………………………………
-> He………………………………………………………………………
3. She is staying in a hotel for the first time.
-> This is the first time…………………………………………….
-> She had………………………………………………………………
4. We have never met such a beautiful girl before.
-> This is the first time……………………………………………..
5. This is the first time he has flown.
-> He is…………………………………………………………………
-> He has………………………………………………………………
6. I have never swum with dolphin before.
-> I am………………………………………………………………
-> This is the first time………………………………………
7. He is writing a novel for the first time.
-> This is the first time………………………………………
-> He has………………………………………………………….
8. This is the first time we have lived far from home.
-> We have………………………………………
-> We are…………………………………………
9. I am running a business for the first time.
-> This is the first time……………………………………..
-> I have…………………………………………………………..
10. I have never spoken in public.
-> I am……………………………………..
-> This is the first time…………….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 28 phút 2022-09-22T15:54:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T15:55:52+00:00

  Sau khi xem xét hết 10 câu mình đã rút ra cấu trúc (góp bài vui :Đ)

     S + haven’t/hasn’t + PII + O + before

  = S + have/has + never + PII + O + before

  = This is the first time + S + have/has + PII + O

  = S + be + Ving + O + for the first time (-.- có thể đúng)

  1. I have never eaten this kind of food before

      I am eating this kind of food for the first time

  2. This is the first time he has built a sandcastle

      He is building a sandcastle for the first time

  3. This is the first time she has stayed in a hotel

      She had never stayed in a hotel before

  4. This is the first time we have met such a beautiful girl

  5. He is flying for the first time

      He has never flown before

  6. I am swimming with dolphin for the first time

      This is the first time I have swum with dolphin

  7. This is the first time he has written a novel 

      He has never written a novel before

  8. We have never lived far from home

      We are living far from home for the first time

  9. This is the first time I have run a business 

      I have never run a bussiness before

  10. I am speaking in public for the first time

        This is the first time I have spoken in public

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )