Môn Tiếng Anh Lớp 10 11. Could you like to stay here with me? → How about 12. I want you to have a rest. → She suggests

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 11. Could you like to stay here with me?
→ How about
12. I want you to have a rest.
→ She suggests Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 4 tháng 2022-08-12T18:18:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T18:20:29+00:00

  Đáp án :11.How about staying here with me
  12. She suggests having s rest.
  Giải thích: Sau How about+V-ing
  Sau suggest/suggests +V-ing

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )