Môn Tiếng Anh Lớp 10 39. Look! Minh ____ on stage. She looks so beautiful. A. sings B. are singing C. is singing D. sang 40. It‘s very hot. ____ the wi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 39. Look! Minh ____ on stage. She looks so beautiful.
A. sings B. are singing C. is singing D. sang
40. It‘s very hot. ____ the window. please?
A. Are you opening B. Are you going to open C. Will you open D. Won’t you open
Giúp mình giải thích và chọn đáp án với ạ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quinn 6 tháng 2022-05-29T05:17:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T05:19:07+00:00

  `39`

  `->B`

  `DHNB:Look!`

  `=>HTTD`

  `CT`

  S+tobe+Ving+O

  S+tobe not+Ving+O

  Tobe +S+Ving+O…?

  `40`

  `->C`

  Đây là câu nhờ vả

  Tạm dịch

  Trời rất là nóng. Bạn sẽ mở cửa sổ ra chứ ?

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-29T05:19:36+00:00

  39. Look! Minh ____ on stage. She looks so beautiful.

  A. sings

  B. are singing

  C. is singing

  D. sang

  – Look!: dấu hiệu thì hiện tại tiếp diễn: am/is/are+V_ing

  40. It‘s very hot. ____ the window. please?

  A. Are you opening

  B. Are you going to open

  C. Will you open

  D. Won’t you open

  – thì tương lai đơn còn dùng để đề nghị ai đó làm gì.

  – ở đây là: Trời rất nóng. Bạn có thể mở cửa sổ được không?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )