Môn Tiếng Anh Lớp 10 Các bạn ơi phụ mình với

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Các bạn ơi phụ mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-cac-ban-oi-phu-minh-voi

in progress 0
Gabriella 18 phút 2022-07-29T10:56:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T10:57:27+00:00

  $A$

  1. were

  2. was

  3. Were (đưa ra đầu câu vì là câu hỏi)

  4. was

  5. was

  6. was

  7. wasn’t (vì “but” là chỉ hai sự việc nào đó tương phản với nhau, ví dụ vế trước ở khẳng định thì vế sau ở phủ định, và ngược lại)

  $B$

  2. John could play piano when he was six

  3. My brother could draw beautiful pictures when he was seven

  4. We could speak two foreign languages when we were eighteen.

  5. She could dance when she was eight.

  6. Tiger Woods could play golf when he was three (Tiger Woods là nam vận động viên*)

  $C$

  2. Could you write your name when you were three?

  3. Could you read when you were two?

  4. Could you count from one to ten when you were two?

  5. Could you talk when you were three?

  6. Could you ride a bike when you were six?

  7. Could you swim when you were five?

  Học tốt!!!

 1. 1. were 

  2. was

  3. Were you 

  4. was 

  5. was

  6. was

  7. wasn’t 

  ***

  2. John could play piano when he ưas six. 

  3. My brother could draw beautiful pictures when he was seven. 

  4. We could speak two foreign language when we were eighteen. 

  5. She could dance when she was eight. 

  6. Tiger Woods could play golf when he was three. 

  ***

  2. Could you write your name when you were three? 

  3. Could you read when you were two? 

  4. Could you count from one to ten when you were two? 

  5. Could you talk when you were three? 

  6. Could you ride a bike when you were six? 

  7. Could you swim when you were five?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )