Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải giúp tui cấu 6 đến câu 10 vs

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải giúp tui cấu 6 đến câu 10 vs Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giai-giup-tui-cau-6-den-cau-10-vs

in progress 0
Adalynn 4 ngày 2022-05-08T18:04:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T18:05:54+00:00

  6. A (good driver: tài xế giỏi => lái xe tốt. Cần điền trạng từ vì đứng sau động từ drives)

  7. B (traffic là danh từ không đếm được, tobe chia was nữa => dùng much + N không đếm được)

  8. A (hold => held (V_quá khứ) => held (V_phân từ); vế trước came, went chia quá khứ đơn => vế sau cũng chia khá quá đơn)

  9. B (furniture không đếm được, a lot of + N đếm được/không đếm được)

  10. C (ten years là 1 khoảng thời gian => dùng for)

  0
  2022-05-08T18:06:09+00:00

  6 a carefully ( verb+ adverb)

  7, b much traffic

  8, c hold

  9, b a lot of furniture

  10, c for ( for + khoang thoi gian)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )