Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải hộ với có ai ko

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải hộ với có ai ko Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giai-ho-voi-co-ai-ko

in progress 0
Claire 2 tháng 2022-09-25T10:56:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T10:58:18+00:00

  – “could” nói về khả năng trong quá khứ

  – could you + Vinf , when you were … : khi bạn bao nhiêu tuổi

  Bài làm

  `1`. Could you walk when you were one?

  `2`. Could you write your name when you were three?

  `3`. Could you read when you were two?

  `4`. Could you count from one to ten when you were two?

  `5`. Could you talk when you were three?

  `6`. Could you ride a bike when you were six?

  `7`. Could you swim when you were five?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )