Môn Tiếng Anh Lớp 10 giải thích nữa nha !!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 giải thích nữa nha !!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giai-thich-nua-nha

in progress 0
Skylar 24 phút 2022-05-27T01:18:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải thích nữa nha !!!!!!!!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải thích nữa nha !!!!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giai-thich-nua-nha

in progress 0
Savannah 3 tháng 2022-02-22T17:23:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải thích nữa nha !!!!!!!!!!!

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giải thích nữa nha !!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giai-thich-nua-nha

in progress 0
Melody 3 tháng 2022-02-22T16:30:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T16:31:35+00:00

  Đáp án:

  24. A

  25. B

  26. B

  27. C

  28. D

  29. A

  30. B

  31. A

  0
  2022-02-22T16:32:07+00:00

  24. A

  Câu trả lời cần đúng trọng tâm, nên phần này dựa vào ý nghĩa của câu.

  Dịch: Nó ở gần đây thôi

  25. B

  Cách giải thích tương tự câu 24

  Dịch: Hàng ngày trừ Chủ Nhật

  26. B

  Ở câu hỏi này, cách trả lời thông thường là “Yes, I’d like” hoặc “No, thanks”

  27. C

  Change in : thay đổi trong (cụm động từ?)

  28. D

  Câu bị động (quá khứ đơn)

  29. A

  Câu bị động

  30. B

  Từ cần điền là một tính từ

  31. A

  contain: chứa đựng

  Thì hiện tại đơn.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )