Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bạn ơi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bạn ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giup-minh-voi-cac-ban-oi

in progress 0
2 tháng 2022-09-25T01:12:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bạn ơi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bạn ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giup-minh-voi-cac-ban-oi

in progress 0
Jade 4 tháng 2022-08-15T18:11:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bạn ơi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bạn ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giup-minh-voi-cac-ban-oi

in progress 0
Luna 4 tháng 2022-08-12T04:59:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp minh với các bạn ơi

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp minh với các bạn ơi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giup-minh-voi-cac-ban-oi

in progress 0
Jade 5 tháng 2022-07-18T23:52:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-18T23:53:41+00:00

  1 is having 

  -> thì HTTD 

  -> có chữ at the moment nhận bt 

  2 is barking 

  -> thì HTTD 

  -> wonder + v-ing 

  3 gets

  -> thì HTĐ 

  -> every morning là dấu hịu nhận bt 

  4 has gone 

  -> thì HTHT 

  5 drives 

  -> thì HTĐ 

  6 didn’t work 

  -> thì QKĐ 

  7 are you going to learn 

  -> thì TLG 

  8 have lived 

  -> thì HTHT 

  9 are you wearing 

  -> now là dấu hịu nhận bt của thì HTTD 

  10 is cooking

  0
  2022-07-18T23:54:10+00:00

  1. is having( vì có at the moment)

  2. is barking

  3. gets ( at seven o’clock every morning)

  4. goes

  5. drives

  6. doesn’t work

  7. are you learning

  8. have lived ( for two months)

  9. are you wearing ( now)

  10. is cooking

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )