Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Giúp mình với các bn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-giup-minh-voi-cac-bn

in progress 0
Adeline 10 phút 2022-09-23T20:53:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T20:54:50+00:00

  1 is reading

  => dấu hiệu : at the moment

  2 are / laughing

  3 am working 

  => dấu hiệu : now

  4 is raining 

  => dấu hiệu : Oh no !
  5 Are / watching 

  6 is learning / is teaching

  => dấu hiệu : at the moment 

  7 are having

  => dấu hiệu :listen !

  8 is wearing 

  9 are /doing

  10 isn’t sleeping 

  => dấu hiệu : at the moment 

  *Công thức : THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

  khẳng định : S + am/ is/ are+ Ving

  phủ định : S + am/are/is + not + Ving

  Nghi vấn :Am/ Is/ Are + S + Ving?

  xin ctlhn

  0
  2022-09-23T20:55:27+00:00

  1. is reading ( at the moment -> HTTD)

  2. are – laughing

  3. am working ( now -> HTTD)

  4. is raining

  5. Are – watching

  6. is learning – is teaching ( at the moment -> HTTD)

  7. have

  8. is wearing ( today -> HTTD)

  9. are – doing

  10. am not sleeping

  .thiên an.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )