Môn Tiếng Anh Lớp 10 Helppppppppppppppppppppppppppppppp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Helppppppppppppppppppppppppppppppp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-helppppppppppppppppppppppppppppppp

in progress 0
Arya 4 tháng 2022-11-22T08:31:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T08:33:29+00:00

  Multiple choice

  12. D.techniques ( learning techniques : phương pháp học tập)

  13. B. about

  14. A. having 

  15. C. mind ( nghĩ )

  16. C. make sense of ( = understand )

  17. C. degree ( bằng )

  18. D. different ( different mind : suy nghĩ khác nhau)

  19. C. memory ( bộ nhớ)

  20. A. access ( quyền truy cập)

  21. A. word processor ( chương trình soạn thảo văn bản )

  22. C. users ( người dùng)

  23. B. online ( trực tuyến )

  24. A. speak

  25. B. made ( make progress : tiến bộ )

  26. A. picked up ( học hỏi )

  27. B. do ( do a conservation)

  28. B. look up ( tra cứu)

  29. C. write it down  (ghi chép)

  30. B. take ( to take exam : tham gia kì thi)

  31. B. meditating ( to meditate (b): trầm ngâm, suy tư)

  32. A. pull his socks up ( to make effort to do again)

  33. B. teacher’s jewel ( học trò cưng của cô giáo)

  34. C. radiator ( sự bức xạ)

  35. B. from ( benefit from : hưởng lợi từ..)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )