Môn Tiếng Anh Lớp 10 Jup mk bài này vs đang cần gấp ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Jup mk bài này vs đang cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-jup-mk-bai-nay-vs-dang-can-gap-a

in progress 0
Sadie 1 ngày 2022-09-23T16:46:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T16:47:12+00:00

  1. solution

  cần danh từ -> solution là danh từ của solve

  2. grammatical

  trước danh từ (mistakes) là tính từ

  3. attendance

  student’s attendance: sự tham dự của học sinh (tham dự buổi học)

  4. necessity

  sau a/an là danh từ

  5. harmless

  harmless: không gây hại

  6. satisfaction

  customer satisfaction: sự hài lòng của khách hàng

  7. tighten

  to + V

  8. reliable

  sau very + tính từ

  9. creative

  sau very + tính từ

  10. signature

  sau tính từ sở hữu (your) là danh từ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )