Môn Tiếng Anh Lớp 10 Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)______(do), they (2)______ (cook) a mea

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)______(do), they (2)______ (cook) a meal over an open fire. They (3)______ (be) all hungry and the food (4)______(smell) good. After a wonderful meal, they (5)______(tell) stories and (6) ______(sing) songs by the camp­fire. But some time later it (7) ______(begin) to rain. The boys (8)______(feel) tired so they (9)______(put out) the fire and (10)______(creep) into their tent. Their sleeping-bags were warm and comfortable, so they all (11)______(sleep) soundly. In the middle of the night two boys (12)______(wake) up and began shouting. The tent (13) ______ (be) full of water. They all (14)______(leap) out of their sleeping-bags and (15) _____(hurry) outside. It was raining heavily and they (16)______(find) that a stream had formed in the field. The stream (17)______(wind) its way across the field and then (18)_____(flow) right under their tent! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 40 phút 2022-09-19T09:36:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T09:37:34+00:00

  Late in the afternoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)_was done_(do), they (2)__cooked____ (cook) a meal over an open fire. They (3)__were____ (be) all hungry and the food (4)___smelled___(smell) good. After a wonderful meal, they (5)_told_____(tell) stories and (6) _sang_____(sing) songs by the camp­fire. But some time later it (7) _began_____(begin) to rain. The boys (8)__felt____(feel) tired so they (9) ____put out______(put out) the fire and (10)_crept_____(creep) into their tent. Their sleeping-bags were warm and comfortable, so they all (11)_slept_____(sleep) soundly. In the middle of the night two boys (12)_woke_____(wake) up and began shouting. The tent (13) _was_____ (be) full of water. They all (14)_leaped_____(leap) out of their sleeping-bags and (15) __hurried___(hurry) outside. It was raining heavily and they (16)__found____(find) that a stream had formed in the field. The stream (17)__wound____(wind) its way across the field and then (18)_flowed____(flow) right under their tent!

  `→` Chiều muộn, các anh dựng lều giữa cánh đồng. Ngay sau khi điều này (1) _ được thực hiện_ (làm), họ (2) __ đã nấu __ (nấu) một bữa ăn trên ngọn lửa trần. Họ (3) đều ____ (bị) đói và thức ăn (4) ___ có mùi ___ (mùi) ngon. Sau bữa ăn tuyệt vời, họ (5) _ kể _____ (kể) những câu chuyện và (6) _ hát _____ (hát) các bài hát bên lửa trại. Nhưng một thời gian sau, trời (7) _ bắt đầu _____ (bắt đầu) mưa. Các chàng trai (8) __ cảm thấy ____ (cảm thấy) mệt mỏi nên họ (9) ____ dập lửa ______ (dập tắt) và (10) _ rón rén _____ (chui) vào lều của họ. Túi ngủ của họ rất ấm và thoải mái, vì vậy tất cả (11) _ ngủ _____ (ngủ) ngon lành. Vào lúc nửa đêm, hai chàng trai (12) _ đã đánh thức _____ (đánh thức) dậy và bắt đầu hét lên. Cái lều (13) _ was_____ (be) đầy nước. Tất cả (14) _ nhảy _____ (nhảy vọt) ra khỏi túi ngủ và (15) __ vội vã ___ (vội vàng) ra ngoài. Trời đang mưa lớn và họ (16) __ tìm thấy ____ (tìm) rằng một dòng suối đã hình thành trên cánh đồng. Dòng suối (17) __ chảy ____ (gió) băng qua cánh đồng và sau đó (18) _ chảy ____ (chảy) ngay dưới lều của họ!

  0
  2022-09-19T09:37:59+00:00

  1. was done

  2. cooked

  3. were

  4. smelt

  5. told

  6. sang

  7. began

  8. felt

  9. put out

  10. crept

  11. slept

  12. woke

  13. was

  14. leapt

  15. hurried

  16. found

  17. wound

  18. flowed

                  Chúc bn học tốt!!!                   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )