Môn Tiếng Anh Lớp 10 Mọi người giúp em với, xin cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Mọi người giúp em với, xin cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-moi-nguoi-giup-em-voi-in-cam-on

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2022-02-22T22:09:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T22:10:35+00:00

  1,the 

  2,an 

  3,the 

  4,a

  5,the

  6,a

  7,the

  8,the

  9,a

  10,an

  Bài 2:

  1,the evening 

  2,the bus 

  3,a headache 

  4,music 

  5,chemistry

  6,in the 1920s

  7,a waiter 

  8,the

  9,the

  10,the /the 

  0
  2022-02-22T22:11:21+00:00

  Pic1

  1. the 

  2. an 

  3. the 

  4. a

  5. the

  6. a

  7. the

  8. the

  9. a

  10. an

  Pic2

  1. the evening 

  2. the bus 

  3. a headache 

  4. music 

  5. chemistry

  6. in the 1920s

  7. a waiter 

  8. the

  9. the

  10. the – the

  #NOCOPY 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )