Môn Tiếng Anh Lớp 10 Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted. A. When we go back to the bookstore, we will buy the book we

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.
A. When we go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.
B. When we will go back to the bookstore, we buy the book we wanted.
C. When we go back to the bookstore, we buy the book we wanted.
D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 2 tháng 2022-09-24T18:38:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T18:39:51+00:00

  Chọn A

  Giải thích: Sử dụng theo cấu trúc “when S + V(s/es), S will V”

  Dịch: Khi chúng tôi quay lại hiệu sách, chúng tôi sẽ mua quyển sách chúng tôi muốn.

  0
  2022-09-24T18:40:22+00:00

  Question 1: When/ we/ go/ back/ the bookstore, we/ buy/ book/ we/ wanted.

  A. When we go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

  B. When we will go back to the bookstore, we buy the book we wanted.

  C. When we go back to the bookstore, we buy the book we wanted.

  D. When we will go back to the bookstore, we will buy the book we wanted.

  – Trans: Khi chúng tôi quay lại hiệu sách, chúng tôi sẽ mua cuốn sách mà chúng tôi muốn.

  – Vì đầu câu có When nên vế đó không thể dùng thì TLD

  – Đây là thì TLD nên nếu ko chia ở vế đầu thì ta sẽ chia V ở vế sau

  – DHNB: Dựa vào nội dung của câu

  – When + S + V(HTD), S + wil + V(TLD)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )