Môn Tiếng Anh Lớp 10 Trong một câu chia word form của từ popular thì nếu cần điền danh từ thì phải điền popularization hay popularity khi nghĩa của 2 từ đều

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Trong một câu chia word form của từ popular thì nếu cần điền danh từ thì phải điền popularization hay popularity khi nghĩa của 2 từ đều là phổ biến?
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 4 tháng 2022-01-06T21:14:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-01-06T21:15:43+00:00

    Danh từ của popular là population mà bạn

    Còn tùy thuộc vào ngữ cảnh trong câu nha bạn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )