Môn Tiếng Anh Lớp 10 Viết câu hỏi cho từ gạch chân giúp em với. Bắt đầu = Wh

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 10 Viết câu hỏi cho từ gạch chân giúp em với. Bắt đầu = Wh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-10-viet-cau-hoi-cho-tu-gach-chan-giup-em-voi-bat-dau-wh

in progress 0
Rylee 2 tháng 2022-03-22T20:16:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T20:18:24+00:00

  1.When did your mother make a birthday cake?

  2.Why does he learn English?

  3.Where do your aunt and uncle live?

  4.What is the character of the film’s name?

  5.Where did he go last summer?

  6.Why does she often listen to classical music at night?

  7.When do you have Maths classes?

  8.Who is your father going to take to the zoo next Sunday?

  0
  2022-03-22T20:18:44+00:00

  1.When did your mother make a birthday cake?

  2.Why does he learn English?

  3.Where do your aunt and uncle live?

  4.What is the character of the film’s name?

  5.Why does she often listen to classical music at night?

  6.When do you have Maths classes?

  7.Who is your father going to take to the zoo next Sunday?

  CHÚC ANH/CHỊ HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )