Môn Tiếng Anh Lớp 11 1) what’s the matter with you? You look(happy/happily) today 2)He is shouting at his friend.He seems very (angry/angrily) 3) A:Why do y

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 1) what’s the matter with you? You look(happy/happily) today
2)He is shouting at his friend.He seems very (angry/angrily)
3) A:Why do you smell the milk?
B:Because it smells (terrible/terribly).You should throw it away

Giải thích 3 câu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Liliana 9 tháng 2022-09-01T18:16:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T18:17:16+00:00

  1. happy ( look + adj )

  2. angry ( seem + adj )

  3. terrible ( smell là động từ thg sau là 1 adv nhưng đây là chỉ giác quan, mùi vị nên ta dùng adj )

  $\text{STUDY WELL!}$

  0
  2022-09-01T18:17:53+00:00

  1. happy

  2. angry

  3. terrible

  Giải thích: 

  Những động từ về quan điểm, cảm giác và thay đổi trạng thái với tính từ như smell, look, seem,… thì đi kèm với tính từ

  @HOCTOT

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )