Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Katherine 5 ngày 2022-08-06T22:48:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
5 ngày 2022-08-06T21:57:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Isabelle 1 tuần 2022-08-03T07:04:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Savannah 1 tuần 2022-08-02T20:58:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
1 tuần 2022-08-02T20:44:43+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Nevaeh 1 tuần 2022-08-02T15:39:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Jade 1 tháng 2022-07-05T04:19:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Giải nhanh giúp em với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Anna 2 tháng 2022-06-17T04:03:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-17T04:04:22+00:00

  6. Câu này có từ insist: khăng khăng, nài nỉ nên ta có cấu trúc dưới đây:

  S+ insisted+ on+ Ving: khăng khăng, nài nỉ làm gì

  Áp dụng công thức đã cho ta có:

  -> Ann insisted on wanting to stay the night

  7. Vì câu có từ congratulate: chúc mừng nên ta có cấu trúc sau: 

  S+ congratulated+ sb + a/an+ adj+ DT Or S+ congratulated+ sb+ on+ Ving : chúc mừng ai vì điều gì

  Áp dụng công thức ta có:

  -> Harry congratulated Sue on getting engaged.

  0
  2022-06-17T04:05:06+00:00

  ,6Ann insisted on wanting to stay the night

  7Harry congratulated Sue on getting engaged. 

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )