Môn Tiếng Anh Lớp 11 Làm giúp e 2 câu này với ạ E cảm ơn

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Làm giúp e 2 câu này với ạ
E cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-lam-giup-e-2-cau-nay-voi-a-e-cam-on

in progress 0
Peyton 1 năm 2022-05-07T20:23:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T20:24:09+00:00

  5.tom invited Jane  to have a drink with him ( Tom mời Jane đi uống nước với anh ta)

   (so/sb to do st)

  6.my father advised me to give up smoking ( ba tôi khuyên tôi ngưng việc hút thuốc)

   (should= advised so/sb to do st)

  7. The General ordered us not to shoot (Tướng quân ra lệnh cho chúng tôi không được bắn)

  ( order so/sb not to do st)

  0
  2022-05-07T20:24:48+00:00

  5. Tom invited Jane to have a drink with him.

  6. The doctor advised me to give up smoking.

  7. The General ordered us not to shoot.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )