Môn Tiếng Anh Lớp 11 Làm và giải thích giúp e ạ e đang cần gấp

Question

Môn Tiếng Anh Lớp 11 Làm và giải thích giúp e ạ e đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tieng-anh-lop-11-lam-va-giai-thich-giup-e-a-e-dang-can-gap

in progress 0
Genesis 1 năm 2022-05-07T18:12:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T18:14:16+00:00

  37 receiving 

  ⇒ Cấu trúc appreciate + V_ing ( trân trọng điều gì đó) 

  38 to give up 

  ⇒ Cấu trúc decide + to _inf ( quyết định làm gì đó) 

  ⇒ Cấu trúc thì QKĐ có dạng như sau S + V_ed\2 + O 

  39 to go 

  ⇒ Cấu trúc chủ động và bị động của make có dạng: 

  A : S + make + sbd + do sth + O 

  P : S + tobe + made + to do sth + O 

  40 attacking 

  ⇒ Cấu trúc do\ does not mind + V_ing ( không phiền làm gì)

  41 to deliver 

  ⇒ Cấu trúc suppose + to _inf ( giả sử để làm điều gì)

  ⇒ Bị động HTĐ S + is,am,are + PP + (by + O ) + time 

  42 seeing 

  ⇒ Vì ở đây chúng ta sẽ có cấu trúc của forget có 2 dạng:

  → Cấu trúc 1: forget + to_inf ( quên việc cần phải làm) 

  → Cấu trúc 2 : forget + V_ing ( quên việc đã xảy ra QK )

  ⇒  Công thức của thì TLĐ ( + ) S + will\shall + V_inf + O 

  Học tốt!!!

  0
  2022-05-07T18:14:23+00:00

  `37.` receiving ( appreciate+ V-ing: đánh giá cao, trân trọng )

  `38.` to give up ( decide+ to V-inf: quyết định )

  `39.` to go ( S+ make Sb+ do Sth → S+ be+ made+ to do Sth+ by… )

  `40.` attacking ( mind+ V-ing: phiền, bận tâm )

  `41.` to deliver ( It+ be+ one’s duty+ to V-inf → S+ be+ supposed+ to V-inf: có trách nhiệm phải… )

  `42.` seeing

  – forget+ to V-inf: quên một điều chưa làm

  – forget+ V-ing: quên mất một việc đã làm ở quá khứ )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )